شرایط احراز شغل سرپرستان فروش

1 حداقل مدرک حداقل کارشناسی
2 جنسیت خانم/ آقا
3 تجربه کاری مرتبط حداقل 5 سال
4 سن حداکثر 40 سال

شرایط احراز شغل فروشنده

1 حداقل مدرک حداقل دیپلم
2 جنسیت خانم/ آقا
3 تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال
4 سن حداکثر 35 سال

شرایط احراز شغل مامور توزیع و راننده

1 حداقل مدرک حداقل دیپلم
2 جنسیت خانم/ آقا
3 تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال
4 سن حداکثر 35 سال

شرایط احراز شغل پروموتر / مرچندایزر

1 حداقل مدرک حداقل دیپلم
2 جنسیت خانم/ آقا
3 تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال
4 سن حداکثر 30 سال

شرایط احراز شغل کارشناس مالی

1 حداقل مدرک حداقل کارشناسی حسابداری/ مدیریت
2 جنسیت خانم/ آقا
3 تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال
4 سن حداکثر 35 سال

شرایط احراز شغل کارشناس منابع انسانی

1 حداقل مدرک حداقل کارشناسی مدیریت / صنایع
2 جنسیت خانم/ آقا
3 تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال
4 سن حداکثر 35 سال
مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
# مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام دانشکاه یا موسسه تاریخ فارغ التحصیلی
1
سوابق شغلی
# نام سازمان زمینه فعالیت سمت تاریخ شروع همکاری تاریخ قطع همکاری میانگین حقوق دریافتی مدت زمان سابقه بیمه
1
دوره های آموزشی
# عنوان دوره آموزشی نام موسسه تاریخ برگزاری مدت دوره (ساعت) امکان ارائه گواهینامه
1
سوالات تکمیلی

آیا از سلامت جسمانی کامل برخوردار هستید؟

آیا گواهینامه رانندگی دارید؟

آیا امکان معرف ضامن و ارائه چک و سفته ضمانت به سازمان را دارید؟